Idź do treści

uzdrawianie rekonektywne

INNE TERAPIE

U z d r a w i a n i e __r e k o n e k t y w n e

.

Uzdrawianie rekonektywne - to praca z nową wg opinii naukowców niespotykaną dotąd wcześniej na Ziemi częstotliwością. To energia, która wykracza poza dotychczas znane metody uzdrawiania energetycznego. Łączy i synchronizuje ciało i umysł z wysoką, uzdrawiającą częstotliwością Źródła, niosącą światło i informację tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Aktywuje i poszerza świadomość. Uruchamia procesy samorealizacji i samoleczenia. Podnosi wibrację, abyśmy mogli żyć w JEDNOŚCI ze wszystkim, przede wszystkim ze sobą, swoją doskonałością, z innymi, i co bardzo ważne - z naturą. Podnosząc własną wibrację współuczestniczymy w podniesieniu wibracji Ziemi, wnosząc na planetę światło, miłość i pokój.
Uzdrowienie to nie tylko pozbycie się cierpienia fizycznego, bólu - to zrozumienie siebie, uzyskanie spokoju i wewnętrznej harmonii. Człowiek świadomy dąży do uzdrowienia holistycznego, do osiągnięcie równowagi na wszystkich płaszczyznach swego jestestwa -fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej. Można tego doświadczyć poprzez sesję Uzdrawiania Rekonektywnego.

Uzdrawianie rekonektywne inaczej Reconnective Healing® przebiega w dwóch formach:
1. Sesja uzdrawiania rekonektywnego. Zaleca się 1-3 sesje. Sesja trwa od 30-45 minut.
Terapeuta jest tylko kanałem dla napływającej energii, przekazuje ją osobie uzdrawianej. Proces uzdrawiania następuje zawsze niezależnie od oczekiwań. Nie kieruje nim ani osoba uzdrawiająca ani uzdrawiana. Tym procesem kieruje Wyższa Inteligencja. Żeby doświadczyć uzdrowienia nie jest potrzebna wiara. Ważne jest tylko, by podczas sesji być wolnym od oczekiwań, otworzyć się na działanie i akceptować wyniki sesji.

Obecny czas narodzin Nowej Ziemi,
to również nowy etap ewolucji człowieka.
I tylko od nas samych zależy, czy
skorzystamy "tu i teraz" z szansy
na "nowe życie".

Pojawiająca się w komórkach nowa, wysoka wibracja dokonuje ich transformacji, wnosi energię, doprowadza do stanu równowagi, integruje, uzdrawiając w ten sposób kolejne obszary, przynosząc spektakularne uzdrowienie na różnych poziomach: emocjonalnym, fizycznym, mentalnym, i duchowym.
Czasem zmiany widoczne są natychmiast po pierwszej sesji uzdrawiania, np. ustępują dolegliwości bólowe, urazy, stany zapalne, innym razem poprawa następuje stopniowo, po pewnym czasie. Mogą pojawić się zmiany dotychczasowych zachowań lub uwolnienie od traumy, strachu, agresji lub innych negatywnych emocji. Proces ten rozpoczyna się w momencie pierwszego kontaktu z wysoką częstotliwością Źródła, i jest kontynuowany po zakończeniu sesji czy nawet cyklu spotkań.
"Jeśli masz szczęście, to uzdrowienie nastąpi zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, ale jeśli rzeczywiście jesteś szczęściarzem to Twoje uleczenie objawi się w formie, o której Ci się nawet nie śniło, w formie, którą Uniwersum zamyśliło dla Ciebie", pisze Eric Pearl w swojej książce "Połączenie ze Źródłem. Ulecz innych, ulecz siebie".

Po sesji dzieją się rzeczy niezwykłe, zmienia się percepcja nas samych i otoczenia, odkrywamy nowe talenty i możliwości, odważnie podejmujemy decyzje, czujemy wsparcie i bezpieczeństwo. Nasza świadomość przekracza bariery, buduje poczucie jedności z Wszechświatem i poczucie własnej mocy.

2. Połączenie ze Źródłem czyli The Reconnection®
Musi być poprzedzone 1-3 sesji uzdrawiania rekonektywnego Reconnective Healing® w zależności od stanu zdrowia i samopoczucia.
Podłączenie do Źródła to dwa spotkania zwykle ok. 1 godziny, w odstępie nie dłuższym niż 72 godziny.
Tę sesję przeprowadza się tylko raz w życiu, ponieważ otwiera ona stałe połączenie ze Żródłem i Wszechświatem.
The Reconnection® tworzy stałe połączenie z naszym wewnętrznym potencjałem, wewnętrznym mistrzem, Wyższym Ja, czyli otwiera i poszerza naszą intuicję, nową niezwykłą moc.
Połączenie aktywuje siatkę nowych linii axiatonalnych (porównywalne z meridianami) oraz punkty energetyczne w ciele człowieka. Linie te są odpowiedzialne za przepływ energii, światła i informacji do naszego systemu energetycznego. Następuje podłączenie pozostałych łańcuchów DNA i integracja z kanałami dającymi dostęp do wielu wymiarów świadomości. To właśnie Podłączenie do Źródła komunikuje nas w szczególny sposób z procesem ewolucji naszej planety. Przeobraża widzenie świata, jak i nas samych.
Zabieg ten jest wielkim przeżyciem, zmieniającym życie, aktywizującym ogromne pokłady energii oraz poszerzającym świadomość, przyśpieszającym rozwój i uzdrowienie na wielu płaszczyznach w sposób indywidualnie dopasowany do każdej jednostki.

Pierwotnie meridiany w naszym ciele były połączone ze współrzędnymi, przebiegającymi wokół planety, sięgającymi poza Ziemię i łączącymi nas z całym Wszechświatem, jednak na przestrzeni dziejów utraciliśmy te połączenia a The Reconnection® nam je ponownie przywraca.
Nauka o uzdrawianiu rekonektywnym…
Wielu naukowców i lekarzy prowadzi badania i są zafascynowani fenomenem tej metody uzdrawiania. Zastanawiają się, jak możliwe są tak szybkie uzdrowienia chorób, na które ich pacjenci cierpieli od lat.
Istnienie tej energii zostało już dowiedzione przez fizyków kwantowych, a jej działanie badane jest w laboratoriach medycznych na całym świecie (Prof. Popp, Niemcy; Prof. Gary Schwartz, Univ. of Arizona; Prof. Konstanty Korotkov, Moskwa).
Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzili pomiar stosowanych częstotliwości. Eksperyment ten potwierdził niebywałą wysokość częstotliwości, które były obecne w pomieszczeniu dwa dni po zakończeniu seminarium, oraz wykazały ich wpływ na wibracje na poziomie komórkowym w ciele człowieka. Powstała książka: "Science confirms RH", której autorem jest prof. Konstantin Korotkov. Między innymi czytamy w niej: "(…) badanie Schwartza pokazało, że Reconnective Healing® Pactitioners mają zdolność wytwarzania "fal", a dokładniej bycia przekaźnikami dla częstotliwości tych fal, które wpływają na DNA wszystkich żywych organizmów w sposób zdecydowany, przynosząc uzdrowienie."

Odpłatność:

jedna sesja uzdrawiająca Reconnective Healing® 150,00 zł
sesja podłączenia The Reconnection® ma wymiar symboliczny i jest niezmienna na
całym świecie - wynosi 333$. W krajach z walutą Euro - to 333 Euro.
Płatność gotówką dokona jest przed wykonaniem pierwszej sesji, waluta w
przeliczeniu na złoty polski wg kursu NBP z danego dnia.
Kwota 333 $ została ustalona przez Erica Pearla, posiada ścisły związek z
wibracją, z którą się łączymy. Ma swoje mistyczne przesłanie, dając sumę 9.
333$
333 EuroReconnective Healing® Practitioner:
Uprawnienia do wykonywania sesji Uzdrawiania Rekonektywnego Reconnective Healing® i sesji Podłączenia do Źródła The Reconnection®:

.

HOME | DIETETYKA | ZENNI | BOWEN | INNE TERAPIE | WYKŁADY | O MNIE ... | GALERIA | PARTNERZY | KONTAKT | Mapa witryny


© 2013 DIET-A-MED. Designed by PROFIL-reklama.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego